Du kan hjelpe

Folkelig engasjement er det som har drevet kampen for Martines rettigheter.

Det vil vi fortsette å oppmuntre til. Vi vil forsøke ved hjelp av alle engasjerte enkeltmennesker som bryr seg om saken, å legge ytterlige press på norske utenriksmyndigheter, jemenittiske, samt britiske, om å fortsette å søke en rettferdig løsning. I tillegg tror vi at økt fokus på Farouk og hans familie og kan ha en positiv innvirkning på videre utvikling i saken.

Ved å snakke om saken og formidle saken videre til de du kjenner gjennom ord kan du hjelpe oss i kampen for Martines rettigheter. Ønsker du selv å støtte saken ytterligere, send oss gjerne din idé, klikk her for kontakskjema.

Stiftelsen Martines Minnefond for Rettferdighet

Det har i den siste tiden vist seg nødvendig å øke anstrengelsene for å løse drapssaken på den norske studenten Martine Vik Magnussen. Nå trenger vi din hjelp til å føre kampen videre på et mer målrettet plan. Mange har allerede støttet oss med små og store beløp, men vi trenger fortsatt mer støtte, hjelp og oppmerksomhet.

For å gi et bidrag kan man benytte stiftelsens konto hos DnBNOR ASA.

Kontonummeret er 1503 20 35024 og merkes ”Justice for Martine” eller saksnummer: 111825.

IBAN-kontonummer: NO71 1503 2035 024      SWIFT: DNBANOKK
Formål:

Stiftelsen ‘Martines Minnefond for Rettferdighet’ har som formål å opprettholde rettsikkerheten for borgere som er utsatt for overgrep i utlandet, og hvor en mistenkt flykter til et hjemland uten utleveringsavtale med landet hvor en kriminell handling har funnet sted.

  • Fondet skal gi økonomisk støtte til pårørende for at uløste saker som involverer urett begått mot norske borgere i utlandet ikke blir lagt bort eller glemt, men forsøkt løst på et rettferdig vis.
  • Støtte til juridisk bistand, samt belønning for tips som fører til pågripelse i alvorlige forbrytelser hører inn under disse.

Styremedlemmer og andre i denne stiftelsen jobber vederlagsfritt – fordi man mener problemstillingene er så meningsfylte og viktig.  Samtlige innsamlede midler går derfor uavkortet til kjøp av profesjonell hjelp for å fremme grunnleggende etiske og juridiske prinsipper denne saken adresserer.

Vi håper du kan sende denne informasjonen videre til alle du kjenner og takker uansett for all støtte og oppmerksomhet i denne saken.

Med vennlig hilsen alle Martines venner og engasjerte i saken.