Tidslinje

 • Mars - 08

  Venner rapporterer at Martine er savnet etter at hun forlot Maddox med venn og klassekamerat Farouk Abdulhak.

  Abdulhak, sletter sin Facebook profil dagen etter og drar så til Jemen og forklarer dette med ’et plutselig familianliggende’.

  Martines venner frykter en kriminell handling og kontakter politiet da Martine fortsatt er savnet.

  Martine’s familie informeres og reiser til London.

  Politiet finner Martine død i leilighetskomplekset hvor Farouk Abdulhak bor.

  Martine identifiseres av familien.

  Martine far gir ut nytt foto og pressemelding via politiet.

  Scotland Yard bekrefter at Farouk Abdulhak ønskes forhørt ifm drap på Martine.

  Familietalsmann for mistenktes uttaler seg i Yemen Observer 18. mars om bekymring for sønnens skjebne; ”familien vil ikke assosieres med familiemedlem som forbindes med å ha gjort noe galt”.

  Stor mediadekning av saken.

  Familien bestemmer seg for en lav medieprofil hvor sjømannspresten i London blir talsmann.
 • April - 08

  Farouk Abdulhak blir internt mistenkt for voldtekt og drap av Scotland Yard.

  Martines far skriver 14.04.08 formelt innspill til norsk UD om sakens prinsippielle viktige sider.

  PR-byrå og advokater i London leies inn av mistenktes far, Saher Abdulhak.

  Venner av Farouk hevder at en tredje person må være drapsmannen – ikke mistenkte.

  Martine begraves i Norge med stor deltakelse.

  Møte mellom sjefsetterforsker J. Wadsworth og UD i.f.m. hennes deltakelse i Martines begravelse.
 • Mai - 08

  Personlig appell til mistenktes far skrives av Martine far i Daily Mail.

  Scotland Yard kan ikke av formelle grunner ennå gjøre mistanken offisiell.

  Mistenktes amerikanske statsborgerskap blir kjent (har bodd mesteparten av livet i USA).

  ‘Støttegruppen for Martines rettigheter’ etableres i Norge.

  Britisk ambassadør ledsaget av sideakreditert norsk ambassadør møter jemenittiske myndigheter.

  Scotland Yard gir ut pressemelding hvor man forsterker ønsket om å forhøre mistenkte.

  TV2 og VG-nett engasjerer seg spesielt i saken i Norge.

  Pressemelding og pressekonferanse i England vurderes, men frafalles av britiske myndigheter.

  Britisk og norsk utenriksminister understreker offisielt nødvendigheten av løsning på saken.
 • Juni - 08

  Norsk UD viser utad lovende holdning mht. at saken adresseres på høy nivå.

  Internt i UD rapporteres det om to ’regimer’ mht. pro et contra dedikasjon og grep i saken.

  Martines far skriver takkebrev til utenriksministeren som takk for UDs innsats så langt.

  Shaher Abdulhak og advokater erklærer at de ikke vet hvor mistenkte er, men betaler hans ”livsopphold”.

  Pressen rapporterer at Farouk bor på farens hotel i Saana, og at faren kjenner til sønnens skyld i drap.
 • Juli - 08

  Formaliteter hindrer fortsatt Scotland Yard i å gå ut med Farouks status som mistenkt.

  Martines far refererer til rettsavgjørelse i Madeleine-saken mht. å få Scotland Yard til å erklære reell status.

  Scotland Yard erklærer offisielt mistenktes status på sine nettsiders ’most wanted list’.

  Ny saksbehandler for Martinesaken utpekt i UD – daværende saksbehandler Elin Johansen til Geneve.

  Farouk rapporteres å ha besøkt sin mor i utlandet med falske reisedokumenter – senere utvist.
 • August - 08

  Shaher Abdulhak’s advokater tar kontakt med Martines far og ber om et møte mellom dem i Oslo. Møteforespørselen avslått med henvisning til den formelle prosessen og manglende agenda.
 • September - 08

  Paramilitære tilbyr assistanse for å gi Martine ’rettferdighet’, men avises på etisk grunnlag. Private tilbyr finansiering hvis behov, men avises også på etisk grunnlag.

  Mulig avlytting oppdages hos Martines far, og spesialenhet fra politiet, PST, kobles inn.
 • Oktober - 08

  Martines far anmoder britiske myndigheter om å sende utleveringsbegjæring, tross ”protokoll”.
 • November - 08

  UD tar ikke selvstendige grep i saken – tross behov fra britisk side for enhver assistanse. UD svarer på forespørsler om dette ved kun å referere til den formelle britiske prosessen.

  Norges utenriksminister purrer på britisk utenriksminister mht. utleveringsbegjæringen.
 • Desember - 08

  CPS (engelsk påtalemyndighet) ferdigstiller utleveringsbegjæring og sender denne til Jemen.

  Scotland Yard roser privat dedikasjon i saken i Norge.
 • Januar - 09

  Nordmann rapporterer å ha møtt mistenkte ved tilfeldighet i Saana.
 • Februar - 09

  Avslag på utleveringsbegjæringen bekreftes av jemenittisk utenriksminister på TV-2.

  Jemenittisk ambassadør uttaler seg om jemenittisk rettspleie og blodpenger i norsk presse. Ambassadøren bekrefter også at UD kun forholder seg til hva britene gjør i saken.
 • Mars - 09

  Endelig og formell bekreftelse på utleveringsavslag mottatt av norske og britiske myndigheter.

  Martines fars klage på nullbidrag fra UD debattert i Stortinget. Støre hevder å ha gjort alt i saken.

  UD inviterer til møter om ‘veien videre”, men 4 møter uten øvrige initiativ fra UD er resultatløse. UD lover kun å informere når/hvis noe skjer videre i saken. E-post 12.03 fra Martines far med synspunkter/forslag til møte besvares aldri av UD.

  Martines far skriver i The Daily Telegraph /VG på ett-årsdagen for drapet.

  Vitne mener å ha observert Farouk i Beijing, rapporteres, men følges ikke opp av myndighetene.
 • April - 09

  Formell klage på UDs manglende initiativ fremmet for Stortingets Kontrollkomite.

  Utenriksministeren vedgår i VG-intervju ikke å ha møtt jemenittiske myndigheter i Doha-møte. Motsetningsfylte og nye uttalelser fra UD skaper tvil om møte i Doha har funnet sted.

  Jemens utenriksminister bekrefter i media at Jemen ikke kan endre egen lov om dødsstraff.
 • Mai - 09

  Betydelig mediedekning av UDs generelt manglende agering, også i andre saker i utlandet.

  TV2 beslutter å lage dokumentar om Martinesaken og dens prinsipielle sider.
 • Juni - 09

  TV2 reiser, gjør opptak og intervjuer nøkkelpersoner i Jemen. Informeres om at mistenkte bor hos faren.

  Jemens utenriksminister hevder, i motsetning til Støre, å ha møtt ham i Doha.

  Martines far møter USAs norgesambassadør og han involverer ambassaden i saken.

  Jemens utenriksminister hevder nå at dødsstraff og rettsak i Jemen er opp til Martines familie. Martines families syn er at en eventuell rettsak må holdes i England snarere enn i Jemen.

  Rapport indikerer at mistenkte har ambisjon om å reise tilbake til USA hvis mulig.
 • Juli - 09

  Martinesaken formelt fremmet overfor Stortingets Utenrikskomite av A.Tollefsen.
 • August - 09

  Opptak i Norge ifm. dokumentaren om Martinesaken.
 • September - 09

  Faren til Martine intervjues på TV-2 nyhetene om rettferdighet, og motsetningene mellom utenriksministerens uttalelser om respektives deltakelse i samme møte i forbindelse med Doha-møtet.
 • Oktober - 09

  Uavhengig tankesmie (tidl. foreslått for, men avvist av UD) avvikles av Martines far på eget initiativ. I tankesmien samles tyngre ekspertise med konkrete løsningsforslag, og ’ny logikk’.

  Nytt Facebook initiativ fra Martines venner får stor oppslutning.

  TV-2 dokumentaren ‘Jakten på den mistenkte’ vises og skaper betydelige reaksjoner.

  Facebook-gruppen nærmer seg 150.000 medlemmer.

  Britiske myndigheter bekrefter at Martinesaken sees isolert fra all storpolitikk.

  Møte med britisk ambassadør om tankesmien, ’ny’ logikk og mulige norske grep.

  Nye og konkrete aktiviteter planlegges av Martines venner for å oppnå rettferdighet i saken.

  Martines far skriver kronikk i Aftenposten, som besvares av Støre, som igjen besvares (se linker).
  1. Kronikk av Martines far 20.10.10: "Rettferdighet for Martine":
  www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3328613.ece
  2. Støre svarer 23.10.10: "Vi slipper ikke saken":
  www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3335579.ece
  3. Martines fars tilsvar til Støre 29.10.10: "Vi må komme videre":
  www.aftenposten.no/meninger/debatt/article3345656.ece
 • November - 09

  9 måneder uten kontakt med UD om at noe har skjedd i saken, ref. uttalelse i Mars.

  Britiske påtalemyndigheter ønsker offentlig rettslig høring 10 Februar 2010.

  Mistenkte rapporteres nylig å ha vært til stede ved evenement/feiring i Saana.

  Saken og folkeengasjementet får stor oppmerksomhet i media.

  Martine-drapet drøftes i Utenrikskomiteen. Ifølge komiteen støtter de bestrebelsene for å legge til rette for et effektivt internasjonalt samarbeid for bekjempelse av alvorlige forbrytelser og et godt mellomstatlig samarbeid med sikte på straffeforfølgning eller utlevering av lovbrytere, og forutsetter at Regjeringen følger opp dette arbeidet (Utenriks- og forsvarskomiteen 27.11.09).
 • Desember - 09

  Over tusen mennesker går i fakkeltog for Martine 1. desember. Krever at UD gjør mer for å få Martines antatte drapsmann utlevert. Fakkeltoget får stor oppmerksomhet i norsk og britisk presse - over 100 britiske aviser skriver om markeringen.

  Sunday Telegraph besøker Oslo for å følge saken. Dette fører til store oppslag i engelske aviser.

  Utenriksminister Jonas Gahr Støre møter med Støttegruppen for Martine Vik Magnussen, som har kritisert ham for å ikke gjøre nok for å få gjerningsmannen dømt. Martines venner overleverer 27.000 underskrifter til utenriksminister Jonas Gahr Støre i anledning møtet. Gruppen krever at norske myndigheter legger større politisk press for å få en mulig oppklaring i saken. Under møte åpner Støre for dialog med amerikanske myndigheter ettersom den mistenkte også har amerikansk statsborgerskap. Gruppen møter så to dager senere for møte med embetsverket i UD som har arbeidet med saken. Under møtet blir det lovet fra UD sin side at Martine-saken skal tas opp som et fast samtalepunkt i alle møter UD har med britiske, jemenittiske og amerikanske myndigheter.

  Britisk politi sier til den avisen London Evening Standard at de lover å aldri gi opp jakten på mannen som er siktet for drapet på Martine Vik Magnussen.
 • Januar - 10

  Arne Elias Corneliussen, nyoppnevnt talsmann for Martines familie som jobber frivillig og vederlagsfritt med saken, reiser til Jemen. Turen var på forhånd planlagt fra Corneliussens side av andre årsaker ifm hans virksomhet. Siden tilbø han seg å også bruke reisen til initiativ i Martine-saken. Til Aftenposten sier han at han vil bidra til «å legge veloverveid press på aktører som står den mistenktes familie og landets makthavere nær».

  En norsk forretningsmann anmelder faren til Farouk Abdulhak til norsk politi, bla for å påstått ha hjulpet Farouk til Jemen etter drapet.

  Den arabiske TV-kanalen Al Jazeera sier til norsk presse at de vil ta opp drapet på Marine Vik Magnussen. De skal lage en dokumentar om saken.

  Utenriksminister Jonas Gahr Støre møter Jemens energiminister Awad Al Soqatri og Jemens ambassadør til De forente arabiske emirater, Abdullah Hussain Adalfie i Emirat-hovedstaden Abu Dhabi. Under møtet blir drapet på Martine også tatt opp. Det er første gang norske og jemenittiske myndigheter møtes og tar opp saken på ministernivå. Støre forteller til Aftenposten.no at amerikanske myndigheter også er blitt koblet inn i den omstridte saken, ettersom drapsmistenkte Farouk Abdulhak har både amerikansk og jemenittisk statsborgerskap.

  Utenriksminister Jonas Gahr Støre har møte med den jemenittiske utenriksministeren Abubakr Abdallah Al Qirby under en Afghanistan-konferanse i London. Ifølge Støre ble Martine-saken tatt opp i møtet. Storbritannias utenriksminister David Miliband tar opp saken under samme møte i London. Det blir også hevdet kontakt mellom britiske og amerikanske myndigheter.

  Det blir besluttet etter anmodninger fra Martines far, at høringen om Martine-saken 10. februar i London skal være åpen.

  Journalist fra The Observer besøker Martines far og venner i Oslo for å skrive en større artikkel som skal bli publisert i februar.
 • Februar - 10

  Martine-saken er stadig i søkelyset til britiske medier. Seniorjournalist Patrick Sawer i The Sunday Telegraph sier til NA24 at avisen har et ønske å holde denne saken høyt på agendaen.
 • April – 11

  Tidligere statsminister i Norge, Kjell Magne Bondevik, og tidligere oljeminister, Einar Stensnes, fra Oslosenteret for Fred og Menneskerettigheter møter med mistenktes far i Kairo. Mange personlige synspunkter, men intet resultat.
 • Juni – 11

  Martines far presenterer et forslag til Norsk Utenriksdepartement på 'nye internasjonale rettsregler' for å fylle det internasjonale retts-vakuum som Martine-saken adresser. Resolusjonen 'Transnational Fugitive Offenders' bygget på Martine-saken ", presentert av norske parlamentarikere for OSSE, og senere signert av 58 land.
 • Januar - 12

  Demonstrasjoner til støtte rettferdighet for Martine holdt av jemenittiske sympatisører i Jemen.
 • Mars - 12

  Oslosenteret i nye møter i Sana'a. Mistenktes representanter vil ha svar på slike spørsmål som soningsforhold og mulig strafferabatt ved en eventuell frivillig retur av den mistenkte til Storbritannia.

  Byste av Martine overrekkes formelt til Martines familie av den norske kunstneren, Magnar Kjeldsmo.
 • Desember - 12

  Amerikansk og norsk representant for mistenktes far møtes to ganger ved Oslosenteret i Norge. Oslosenteret hevder imidlertid at juridiske spørsmål kun kan håndteres av myndighetene i det land den kriminelle handling fant sted, Storbritannia.
 • Mars - 13

  Mistenktes fars juridiske representanter avholder to møter med myndighetene i Storbritannia, og et nytt møte planlegges. Dette møtet finner aldri sted. Det blir kjent at mistenkte far ved to anledninger under tiden med møtene i Storbritannia har forsøkt å gifte bort sin mistenkte sønn i Jemen, men forslagene har blitt avvist.

  DCI Jessica Wadsworth snakker om status i Martine-saken på Skavland.
 • April - 13

  Norske myndigheter etterkommer Martines fars mangeårige krav om en egen "koordinator" for Martine-saken i utenriksdepartementet. Koordinatoren besøker Sana ifm annen reise i området, men uten resultat.
 • August - 13

  Martine-stiftelsen deltar i planlegging av Docuvideo (for Youtube) om Martine-saken.
 • Januar - 14

  Martines far gitt forsikringer av britiske minister i eget møte om fortsatt fullt britisk engasjement for å få løst saken.
 • Februar - 14

  Martines far møter den norsk utenriksminister og justisminister 7. februar, som lover å ta opp Martine-saken med kontakter i Midtøsten.

  Mistenke gifter seg med 23 år gammel tidligere gift kvinne i Jemen.
 • Mars - 14

  Martines far holder en pressbriefing om status i saken som skaper stor mediedekning.

  Ved seksårsdagen for Martine-saken lanserer Scotland Yard en enestående Facebook-appell på arabisk mot Jemen rettet spesielt mot den mistenkte og hans nye familie. Motivet er å informere dem om den juridiske status den mistenkte har som internasjonalt ettersøkt person.
 • April - 14

  Jemenittisk parlamentariker møter Stortingspresidenten og stortingets presidentskap samt andre parlamentarikere i Oslo. Møtet har funnet sted etter invitasjon fra Martines far og den jemenittiske menneskerettsforkjemper, Ahmen Aldiani. Gjenbesøk av norske parlamentarikere til Jemen planlegges. Norsk web-firma tilbyr og sponser ny Facebook-kampanje mot i Jemen på arabisk: https://www.facebook.com/JusticeForMartineVikMagnussen
 • Mai -14

  Møte mellom Odd Petter Magnussen, stortingsrepresentant Åse Michaelsen og dommer Hanne Sophie Greve i april avstedkommer nytt innspill som skal presenteres OSSE av justiskomitéen i Juni.

  Den nye Facebook-siden oppnår stor effekt.
 • Juni -14

  Martine-stiftelsen avholder auksjon og fundraising på M/Y Grace i Oslofjorden. Britisk dokumentfilmskaper i møter i Oslo om ny dokumentar.

  Fredsprisvinner Tawakkol Karman besøker Martines familie på Nesøya og lover støtte.
 • Juli - 14

  www.justiceformartine.com blir hacket og tatt ned.
 • August - 14

  Martine-sakens viktigste støttespiller, Aldiani Ahma, blir deportert av norske myndigheter til Jemen tross henstillinger på statsrådsnivå, advokatinnspill, viktig rolle i både Martine-saken og den såkalte Jemen-saken om angivelig drap på en jemenittisk fisker etter skudd fra et norsk tankfartøy utenfor Jemen i 2011 osv. Etter ankomst i Jemen blir Aldiani satt i forvaring og i lang tid forhørt om hans rolle i Martine-saken.

  Jemen har ved to anledninger, sist i mai 2014, protestert overfor Norge og bedt om etterforskning i Jemen-saken. Dette er foreløpig avslått av norske myndigheter, men Martines far har adressert saken med norsk myndigheter.

  Sammenhengen mellom Jemen-saken og Martine-saken ble bl.a. berørt av den jemenittiske parlamentarikeren, Awad Alwazir, i møter med Stortingets presidentskap etter invitasjon fra Martines far i april 2014. Logikken var at når Norge ikke bruker resurser på rettferdighet i Jemen saken, hvorfor skal Jemen da bruke resurser på rettferdighet i Martine-saken.
 • September - 14

  Ny ’justice for martine’ relansert i ny lay-out med hjelp fra det norske selskapet Venture Factory etter hacking.
 • Oktober - 14

  Martinestiftelsens video ’Is this fair?’ med to nobelprisvinnere lansert på arabisk og engelsk.
 • November - 14

  Det norske selskapet Venture Factory ansvarlig for, og sponser, distribusjonen av den arabiske versjonen av videoen ’Is this fair?’ i araberland.
 • Desember - 14

  En tidligere artistvenn av Martine, Thomas Seeberg’ tar initiativ for å lage en plate til Martine som Martine-stiftelsen kan bruke videre i saken.
 • Januar - 15

  Thomas Seebergs første utkast til plate til Martine-stiftelsen foreligger.
 • Februar - 15

  Stort intervju i Budstikke med Martines mor og far, og Martines venninner Henriette Marie Hansson og Henriette Martens, ifm Martines bursdag 6 februar.
 • Mars - 15

  Representanter for det britiske utenriksdepartement og Scotland Yard har møter i Norge med Martines far, representanter for den britiske ambassade i Oslo og tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik.

  Ny facebook-kampanje fra britiske myndigheter med appell og foto etter britiske myndigheters møtet i Oslo.

  Martines far anmelder 2 UD-ansatte til politiet for tjenesteforsømmelser.
 • April - 15

  Martines far bedt av jemenittiske kontaktpersoner om å prøve å få i gang tverrpolitisk fredsmekling i Norge. Tar dette opp med Oslosenteret, som igjen tar dette opp med UD. Støtte fra UD uteblir.
 • Mai - 15

  Prelansering av ny sang og musikkvideo fra Thomas Seeberg.

  UD støtter UKs appell via egne nettsider til ambassaden i Riyadh.
 • Juni - 15

  Offisiell lansering og konsert med kjente norske artister ifm. Thomas Seebergs sang ’The Call’.
 • Februar - 16

  Martine-stiftelsens styre fornyes. Fire kvinner utgjør stiftelsens styre som nå består av:
  Styreleder og advokat Cecilie Grue
  Programleder Lise Askvik
  Jurist Eli Folkestadaas
  Journalist Carolina Mendoza

  Et rent kvinnestyre springer ut av erkjennelsen av at de fleste leder- og maktposisjoner både nasjonalt og internasjonalt fortsatt er besatt av menn. Det står imidlertid ikke så bra til i vår konfliktfylte verden og verdiforvirringen er økende. Det nye styret speiler behovet for andre og bredere innfallsvinkler til konflikt- og problemløsning hvor fokus på kjerneverdier til beste for enkeltindividet, fellesskapet og våre demokratiske verdier står mer sentralt

  Kvinnestyret har begynt arbeidet, og det er et mål å få mistenkte Farouk Abdulhak utlevert til Storbritannia for en rettferdig rettssak, sier styreleder Cecilie Grue. - Våre arbeidsmetoder følger også tradisjonelle linjer. Men når denne saken ufattelig nok ikke har latt seg rikke hittil, til tross for at den er løsbar, vil vi også arbeide langs med nye og uprøvde linjer for å nå våre mål. Vi har nytt håp om å få til bevegelse nå, sier hun.

  I tillegg til utleveringen, vil Martine-stiftelsen arbeide med de mer prinsipielle sidene av ulike kriminalsaker der norske myndigheter ikke har kunnet bidra med løsningsgivende innsats.
 • Mars - 16

  Det er 8 år siden Martine Vik Magnussen ble drept i London 14 mars. Saken er fremdeles uløst.

  Scotland Yard/Met.police går på dagen 8 år etter drapet på Martine ut i det offentlige rom og igjen fremfører en sterk appell til mistenkte om å returnere til UK, og samtidig forsikrer at denne saken fortsatt er en pågående etterforskning med samme prioritet som før.

  For å markere dagen vil Oslo Capitals Rugby League og Blindern Rugby Union spille en "Touch Rugby" 60 minutters vennskapskamp til ære for Martine. Lagene ønsker å dedikere kampen til støtte for Martine-saken med 1 minutts stillhet før kampen. Spillerne vil også ha sørgebånd.

  Martine-stiftelsen er svært takknemlige for denne markeringen fra Rugbyteamene, og ser frem til videre samarbeid.