Dette er Martine Mangrove Memory Forest

the call
Slipp av sang dedikert til Martines minne
June 19, 2015

Dette er Martine Mangrove Memory Forest

Mangrove Field Girl Planting Seeds IMG_0299

Den norske studenten Martine Vik Magnussen, som i mars 2008 ble funnet drept i London, hedres med minneskog i Myanmar.

 

På verdens internasjonale FN-dag, 24. oktober, åpner Martine Vik Magnussens minnepark i Myanmar. Syv kvadratkilometer av mangroveskogen i Thor Heyerdal Climate Park og en skulptur av Martine i minneparken gjort av den norske kunstneren Magnar Kjeldsmo skal stå som et evig symbol for vekst, rettferdighet og internasjonalt samarbeid for beskyttelse av kvinner. Initiativet til prosjektet er tatt av stiftelsen Martines minnefond for rettferdighet, i samarbeid med Worldview International Foundation Myanmar.

– Martine var glad i naturen, og dette prosjektet er i hennes ånd. Meningen er at mennesker som ønsker å støtte kampen for rettferdighet og beskyttelse av kvinner skal adoptere et tre, og at skogen skal vokse seg stadig større som et monument for denne kampen, samtidig som den bidrar til et bedre klima, sier styreleder Cecilie Grue i Martinestiftelsen.

Nyplanting og bevaring av mangroveskogen er viktig i kampen mot klimaendringer. Mangrovetrær er tilpasset å vokse i sjøvann, og hindrer erosjon av kystområder. Skogen er et viktig tilholdssted for fugler og fisk, og i tillegg binder den fem ganger mer CO2 enn regnskog, hvilket gjør den til et av de beste klimatiltakene mot forurensning. Det er urovekkende at mangroveskogen har krympet med mer enn 50 prosent de siste 30 årene. Den er svært følsom for miljøpåvirkninger, og har i stor grad blitt ødelagt av mennesker.

Martinestiftelsen mottar stadig flere forespørsler om samarbeid fra ideelle organisasjoner og kommersielle aktører opptatt av grunnleggende rettferdighet. Stiftelsen var spesielt positivt innstilt til denne forespørselen på grunn av dens relevans for Martine-saken; beskyttelse av kvinner over hele kloden og det etiske klimaaspektet. Prosjektet treffer tidsånden godt også med hensyn til senere tids norske debatt.

– Som Martines far ser jeg dette prosjektet som et bærekraftig symbol på vekst og utvikling, dessverre i kontrast til min datters skjebne, sier Odd Petter Magnussen.

Prosjektets inntekter deles mellom Martine-stiftelsen og arbeiderne i Myanmar som skaper og vokter minneskogen. – Denne støtten til vårt arbeid gir oss større muligheter og nødvendig gjennomslagskraft i en sak som har stått i uforståelig stampe altfor lenge, sier Cecilie Grue.

Det er nå åtte år siden den 23 år gamle studenten Martine Vik Magnussen fra Nesøya i Asker ble funnet voldtatt og drept i kjelleren til en bygård i London. En medstudent av Magnussen, den jemenittiske milliardærsønnen Farouk Abdulhak, var den siste som ble sett sammen med den drepte, og ble kort tid etter drapet etterlyst av britisk politi. Nå er han ettersøkt av Interpol i 180 land.

Frem til nå har det vært liten utvikling som kan bringe saken nærmere sin løsning. Jemen har med henvisning til manglende utleveringsavtaler med Storbritannia nektet å imøtekomme ønske om utlevering av den mistenkte Abdulhak. Martines familie har på sin side, og over flere år, etterlyst større engasjement fra norske myndigheter i saken, som fremdeles står uten dom.

Martine-stiftelsen jobber for rettferdighet for Martines sak, for beskyttelse av kvinner og få tette det internasjonale rettsvakuum som drapet demonstrerte; I dag kan reisende kriminelle unndra seg straff ved å krysse landegrenser. Voldtekter, drap, menneskehandel, narkotikahandel og terroraksjoner forblir uløst på grunn av dette smutthullet. Stiftelsens klare oppfatning er at disse kan og må tettes i globaliseringens tidsalder.

En løsning i Martinesaken vil kunne skape global presedens. 50 land har signert OSSE-resolusjonen om et transnasjonalt straffeoppgjør, foreslått av Martines far, Odd Petter Magnussen. Nå arbeider stiftelsen for at den implementeres i de ulike lands lover, så utleveringer blir mulig.
Stiftelsen jobber også med ulike aktører, nasjonalt og internasjonalt.

– Vi tror på utveksling av kunnskap og ressurser, dialog, informasjonskampanjer og aksjoner. Ved å holde Martines sak aktuell øker muligheten for mistenktes utlevering og en rettferdig rettssak, sier Grue.

 

Comments are closed.